Normes editorials i de publicació – Catalan

 

Workers of the World – International Journal on Strikes and Social Conflict (WW) és una revista acadèmica sota l’arbitri d’un consell científic publicada en llengua anglesa, a la que a poden ser sotmesos textos originals en espanyol, francès, anglès, italià i portuguès. Workers of the World publica articles originals, entrevistes i recensions/ressenyes de llibres de l’àrea de la història del treball i dels conflictes socials des d’una perspectiva multidisciplinar, global, no eurocèntrica i de llarga duració

Tots els textos són sotmesos a dos avaluadors anònims, un cop assegurat l’acompliment dels requisits mínims apuntats en les normes de presentació de col·laboracions. El Consell Editorial es reserva el dret de no iniciar el procés d’avaluació dels articles que no atenguin a aquests resquisits mínims apuntats en les normes de presentació de col·laboracions. Així mateix, també es reserva la decisió referent a l’oportunitat de la publicació de les contribucions rebudes.

Les recensions/ressenyes de llibres són benvingudes i hauran de seguir les especificacions que s’indiquen seguidament.

Normes per la presentació de col·laboracions:

1- Tots els treballs han de ser presentats per via electrònica al nostre e-mail ( workersoftheworld2012@yahoo.co.uk). El programa utilitzat ha de ser compatible amb el Word de Windows i les imatges han d’estar en resolució de 300 pixels.
2- Alhora s’han d’adjuntar les dades completes de l’autor/autora (mom complert, grup/institució al que pertany, titulació acadèmica, adreça institucional i e-mail de contacte). L’autor ha de declarar també que el text aportat és inèdit i que no ha estat publicat, o en procés d’avaluació, en cap altra publicació.
3- Els originals poden ser presentats en espanyol, francès, anglès, italià i portuguès. Però l’article en la seva forma definitiva serà publicat en anglès. En aquest sentit, l’autor haurà de responsabilitzar-se en el termini de dos mesos des de l’acceptació de l’article de la seva traducció.
4- Les traduccions hauran d’anar acompanyades de l’autorització de l’autor i de l’original del text.
5- Els articles tindran una extensió de entre 25.000 i 40.000 caràcters amb espais inclosos, utilitzaran Times New Roman, cos 12, amb un interlineat d’1,5. Les cites de més de tres línies s’hauran de separar del cos del text i fer-se amb font 11 i interlineat senzill. Els marges superiors i inferiors del text seran de 2 cm i els laterals de 3 cm. Els articles seran acompanyats del títol en anglès i un absrtact amb un màxim de 10 línies (en la llengua original i en anglès), amb 3-5 paraules claus.
6- Las recensions/ressenyes podran tenir entre 5000 i 7500 caràcters (inclosos els espais), amb 3 paraules claus, a més del títol en la llengua original i en anglès. Les fonts i la bibliografia seguiran les mateixes normes dels articles, no depassant mai les dues pagines.
7- Les notes han de ser col·locades a peu de pàgina i no han de superar la trentena.
8- Normes per les citacions bibliogràfiques:
– Llibre: Cognoms, Noms. Títol del llibre en cursiva: subtítol. Edició. Ciutat: Editorial, anys, p. o pp.
– Capítol de llibre: Cognoms, Nom. Títol del capítol. A: Títol del llibre en cursiva. Edició. Ciutat, Editorial, any, p. o pp.
– Revista: Cognoms, Nom. Títol de l’article entre cometes. Títol de la revista en cursiva. Ciutat: Editorial, vol., número, any, p. o pp.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s